محل اسکان

مهمانسرای پردیس دانشگاه
350000 ریال به ازای هر شب اقامت
مهمانسرای هفتاد دستگاه
 
خوابگاه دانشجویی دخترانه و پسرانه
150000 ریال به ازای هر شب اقامت
هتل سفیر